JAMK-Opinnäytetyöprosessi

Kuvituksen suunnittelu ja toteutus

Asiakas: Jamk

Kuvaus: Visuaalinen mallinnus opiskelijan polusta opinnäytetyötä tehdessä.

Työkalut: Adobe Illustrator Draw, Adobe Illustrator (vektorit) ja Procreate (luonnokset).


Opinnäyteprosessin mallinnus

Opinnäytetyössä on seitsemän eri vaihetta. Jokaisessa kuvassa seikkailee sama sympaattinen hahmo.


Tämäkin työ alkoi luonnostelulla